NHÓM RICE (HONGKONG)


CÔNG TY TNHH EASTLONGE ELECTRONICS (HK)


Nhà sản xuất chuyên nghiệp cho bộ gây nhiễu / lặp / dò tín hiệu điện thoại di động

86-755-29809527-603
Bộ gây nhiễu tín hiệu điện thoại di động
Máy làm nhiễu điện thoại di động
Bộ gây nhiễu 5G
Công suất cao gây nhiễu

sản phẩm cốt lõi

EASTLONGE ELECTRONICS(HK) CO.,LTD EASTLONGE ELECTRONICS(HK) CO.,LTD EASTLONGE ELECTRONICS(HK) CO.,LTD EASTLONGE ELECTRONICS(HK) CO.,LTD EASTLONGE ELECTRONICS(HK) CO.,LTD EASTLONGE ELECTRONICS(HK) CO.,LTD EASTLONGE ELECTRONICS(HK) CO.,LTD EASTLONGE ELECTRONICS(HK) CO.,LTD EASTLONGE ELECTRONICS(HK) CO.,LTD EASTLONGE ELECTRONICS(HK) CO.,LTD EASTLONGE ELECTRONICS(HK) CO.,LTD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

EASTLONGE ELECTRONICS(HK) CO.,LTD

Eastlonge Electronics (HK) Co., Ltd là một doanh nghiệp công nghệ cao chuyên nghiên cứu và phát triển, sản xuất và tiếp thị thiết bị gây nhiễu, bộ lặp và máy dò điện thoại di động, v.v. Với ... Đọc thêm

socialityType